Điều Kiện và Điều Khoản

  1. Điều Kiện Sử Dụng: Bằng việc truy cập và sử dụng trang web lapdatpinuytin.com của Công ty TNHH Xây Dựng DHD, bạn đồng ý tuân thủ các điều kiện và điều khoản sau đây. Nếu bạn không đồng ý với bất kỳ điều khoản nào, vui lòng không sử dụng trang web này.
  2. Bảo Mật Thông Tin: Chúng tôi cam kết bảo vệ thông tin cá nhân của bạn. Mọi thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi sẽ được bảo vệ và sử dụng đúng mục đích.
  3. Thông Tin Trên Trang Web: Chúng tôi cố gắng đảm bảo rằng mọi thông tin trên trang web là chính xác và cập nhật. Tuy nhiên, chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web này.
  4. Sử Dụng Dịch Vụ: Khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi, bạn đồng ý tuân thủ các quy định và hướng dẫn được cung cấp. Chúng tôi không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ không đúng cách.
  5. Quyền Sở Hữu Trí Tuệ: Mọi quyền sở hữu trí tuệ đối với nội dung trên trang web này (bao gồm nhưng không giới hạn vào logo, hình ảnh, văn bản) đều thuộc về Công ty TNHH Xây Dựng DHD. Bạn không được sao chép, sử dụng hoặc phân phối nội dung mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  6. Chấp Nhận Sự Thay Đổi: Chúng tôi có quyền thay đổi các điều kiện và điều khoản này vào bất kỳ lúc nào mà không cần báo trước. Việc tiếp tục sử dụng trang web sau khi các thay đổi được công bố có nghĩa là bạn chấp nhận các thay đổi đó.
  7. Giải Quyết Tranh Chấp: Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web này sẽ được giải quyết theo luật pháp hiện hành tại Việt Nam.

Bằng cách sử dụng trang web này, bạn hiểu và chấp nhận các điều kiện và điều khoản trên. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua thông tin liên hệ được cung cấp.